Bestuur Expedition Strategy 2021-2022

Op 16 April 2021 is het Expedition Strategy bestuur als volgt gevormd:

Marcelle van den Hoven | Voorzitter

MSc. Industrial Engineering and Management

TBV Lugus

Inge Hadders | Secretaris/Penningmeester

BSc. Econometrics and Operations Research

VESTING

Elise Oudejans | Bedrijfscontacten

BSc. Business Administration

FSG

Sam Ansari | Bedrijfscontacten

BSc. Econometrics and Operations Research

VESTING

© Expedition Strategy 2021
Ontwikkeld door Convident