Bestuur Expedition Strategy 2022-2023

Op 1 April 2022 is het Expedition Strategy bestuur als volgt gevormd:

Hugo Smid | Voorzitter

BSc. Econometrics and Operations Research

VESTING

voorzitter@expeditionstrategy.nl

Rick Geling | Secretaris/Penningmeester

BSc. Applied Physics

T.F.V. ‘Professor Francken’

penningmeester@expeditionstrategy.nl

Marnix Peek | Bedrijfscontacten

BSc. Econometrics and Operations Research

VESTING

bedrijfscontacten@expeditionstrategy.nl

Anna Baving | Bedrijfscontacten

MSc. Finance

FSG

bedrijfscontacten@expeditionstrategy.nl

© Expedition Strategy 2023
Ontwikkeld door Convident