VESTING

VESTING is de studievereniging voor Econometrics, Operations Research en Actuarial Studies. Haar doelstelling is de kloof tussen theorie en praktijk op het gebied van de wetenschap der Econometrics en Operations Research te verkleinen. Daarnaast wil VESTING het contact tussen haar leden bevorderen en ze de mogelijkheid bieden om zich naast de studie verder te ontplooien op het organisatorische vlak. Dit komt tot uiting in zowel formele als informele activiteiten.

© Expedition Strategy 2024
Ontwikkeld door Convident